Η Bata στον κόσμο


Ο όμιλος Bata είναι ένας  παγκόσμιος  όμιλος  που δραστηριοποιείται σε τέσσερις ηπείρους σε πάνω από 70 χώρες και είναι ελεγχόμενος  από τέσσσερις σημαντικές επιχειρηματικές μονάδες. Κάθε μια από αυτές τις μονάδες εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες με κριτήριο  την περιοχή, όπως την υποστήριξη της αγοράς και την εξέλιξη και προώθηση των προιόντων. Κάθε επιχειρηματική μονάδα είναι μια ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα, ικανή στο  να προσαρμόζεται άμεσα στις μεταβολές της αγοράς και να αξιοποιεί κατάλληλα τις ευκαιρίες για ανάπτυξη.
Η δύναμη του ομίλου Bata οφείλεται στην παγκόσμια παρουσία του (www.bata.com). Οι κατά τόπους εταιρείες έχουν την δική τους διεύθυνση αλλά κάθε μια από αυτές επωφελείται από την σχέση της με τον πολυεθνικό οργανισμό και τα πληροφοριακά του συστήματα, την καινοτομία των προιόντων και την γνώση των συνθηκών της αγοράς
Η Βata σήμερα...
  • ·         Εξυπηρετεί 1.000.000 καταναλωτές την ημέρα
  • ·         Αποτελείται από ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνάει τους 60.000 εργαζόμενους
  • ·        Διευθύνει 5.000 καταστήματα
  • ·         Ελέγχει τις πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες
  • ·         Είναι υπεύθυνη για την λειτουργία 40 παραγωγικών μονάδων σε 26 χώρες
 4 επιχειρηματικές μονάδες ΒΑΤΑ:
  • ·         Bata Ευρώπης, με έδρα στη Λωζάννη
  • ·         Bata Ασίας – Ειρηνικού Ωκεανού – Αφρικής, με έδρα στην Σιγκαπούρη
  • ·         Bata Λατινικής Αμερικής, με έδρα στο Μεξικό
  • ·         Bata Βόρειας Αμερικής, με έδρα στο Τορόντο
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο  www.bata.com .